O PROJEKCIE

Zakup inteligentnego systemu wpierającego proces projektowania procesów magazynowych, raportowania oraz automatyzujący planowanie i zarządzanie zleceniami magazynowymi oraz dystrybucją towarów.

Projekt polega na zakupie licencji oraz wdrożeniu systemu klasy WMS LVS firmy Mantis, który jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania magazynami operatorów logistycznych.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Beneficjent: DTW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Całkowita wartość projektu: 747 130,29 zł

Wartość dofinansowania: 182 226,90 zł

Okres realizacji: kwiecień 2020 – grudzień 2020